Ustal,które z wyróżnionych wyrazów są podmiotami,a które określeniami.Podmioty podkreśl linią ciągłą,a określenia -przerywaną.

Wchodzi król.Wita królową.Dworzania kłaniają się.Pozdrawiają władcę.Zjawia się służba.Przynosi potrawy.Nalewa wino.Rozpoczyna się uczta.Muzykanci przygotowują się.Stroją instrumenty.

1

Odpowiedzi

2010-02-23T10:57:57+01:00
Wchodzi-określenie
król-podmiot

Wita -określenie
królową-podmiot

Dworzania -podmiot
kłaniają się-określenie

Pozdrawiają -określenie
władcę-podmiot

Zjawia się -określenie
służba-podmiot

Przynosi -określenie
potrawy-podmiot

Nalewa-określenie
wino-podmiot

Rozpoczyna się-określenie
uczta-podmiot

Muzykanci-podmiot
przygotowują się-określenie

Stroją-określenie
instrumenty-podmiot

9 3 9