Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T17:02:48+01:00
C₁₇H₃₅COOH + NaOH ---> C₁₇H₃₅COONa + H₂O
2C₁₇H₃₅COOH + Ca(OH)₂ --- (C₁₇H₃₅COO)₂Ca + 2H₂O
C₁₇H₃₅COOH + C₂H₅OH ---> C₁₇H₃₅COOC₂H₅ + H₂O
3C₁₇H₃₅COOH + C₃H₅(OH)₃ ---> (C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅ + 3H₂O
1 5 1