Odpowiedzi

2010-02-22T16:50:29+01:00
Mg +2hcl ---mgcl2 + h2

xg 24- 44,8
24= 22,4
x=48g mg
2010-02-22T17:02:27+01:00
Mg + 2 HCl --> MgCl₂ + H₂

1 mol-------22,4 dm³
x mol-------44,8dm³
22,4x=44,8 /22,4
x= 2 mole

Z równania wynika, że 1 mol Magnezu daje 1 mol wodoru.
Układamy zatem proporcję:

1 mol Mg ---------1 mol H₂
x moli Mg --------2 mole H₂
x=2 mole (Mg)
Korzystając ze wzoru na liczbę moli (n) :
n=m/M
Obliczymy masę magnezu

po przekształceniu m=n*M
M (Mg)= 24g/mol

m= 2mole * 24 g/mol
mole się skracają
m= 48g
Odp:W reakcji wzięło udział 48g Magnezu.
1 5 1