Odpowiedzi

2016-07-10T01:13:31+02:00
Znaczenie pierwotniaków w przyrodzie
 Negatywne w przyrodzie;
 -wywołują choroby u zwierząt i roślin(przez co rośliny i zwierzęta umierają i i niekiedy doprowadza to do całkowitego wyginięcia danego gatunku)
 -powodują powstawanie zgnilizny(na drzewach i grzybach przez co ulega zgniciu i zepsuciu)
 -pasożytują ( zarówno żerują na roślinach jak i na zwierzętach)
 
Pozytywne znaczenie w przyrodzie
-stanowią pokarm dla zwierząt wodnych(plankton)
-oczyszczają wodę
-rozkładają szczątki innych organizmów na pr
oste substancje mineralne
 
-biorą udział w trawieniu celulozy(np.w przewodzie pokarmowym termitów i zwierząt przeżuwających)
-tworzą pokłady skał wapiennych
 -ogniwo łańcucha pokarmowego
-użyźniają glebę
 -biorą udział w krążeniu pierwiastków w przyrodzie
Dla człowieka znaczenie:
- wywołują choroby u człowieka i zwierząt hodowlanych
- pomagają w stwierdzaniu czy dany zbiornik wodny jest czysty
- są wykorzystywane do oczyszczania ścieków
- prowadzone się na nich badania i doświadczenia
- dają pozytywną florę w jelitach i zabijają złe bakterie