Jaakie współrzędne geografiiczne ma Dakar? ;D

II jakk ktoś byy wytłumaczył jak się te współrzędne odczytuje to byłabym wdzięczna.. ;))
Aa i jeszcze zadanko jak ktoś umie:
1.W Warszawie jest godz. 17:50 czasu słonecznego. Oblicz, która godzina jest wtedy w Dakarze.
I jeszcze 2.( na 1. mi bardziej zależy!)
2.W warszawie jest 10:00 czasu słonecznego. Oblicz jaką długość geograficzną maja miejsca , wktórych jest wtedy godz. 15:00 tego samego czassuu.

I błaaagam o pomoc boo jutroo kartówka!! ;//

2

Odpowiedzi

2010-02-22T18:42:47+01:00
Dakar - 14*38'N, 17*27'W

współrzędną N odczytujesz południków linii poziomych na mapie jak ich wartości rosną ku górze oznacza to, że miejsce ma szerokość N, a jak będzie rosło ku dołowi to S
współrzędną W odczytujesz z równoleżników linii pionowych na mapie, jeśli ich wartość rośnie ku wschodowi do będzie miało długość E, a jeśli ku zachodowi to długość W.


1.
Warszawa 21*E - 17:50
Dakar - 17*27'W - ?

21*E + 17*27' = 38*27'
38* razy 4min + 27' razy 4sekundy = 152min 108sekund = 153min 48sek = 2h 33min 48sek

17.50 - 2h 33min 48sek = 15.16 i 12 sekund

W Dakarze jest 15.16.

2.
Warszawa 21*E -10:00
miejsca - 15.00

15.00 - 10.00 = 5h
5h * 60min = 300min
300min : 4min = 75*E

Dł. geogr. tych miejsc to 75*E
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T19:08:08+01:00
Dakar - 14° N, 17° W

1. Obliczamy odległość między podanymi miastami w stopniach.
I etap:
E -E| W - W| E + W

Dakar - 14° N, 17° W
Warszawa 52° N, 21° E

17° + 21° = 38°

II etap:
Zamieniamy odległość w stopniach na minuty i godziny.

38° * 4⁺ (tan znaczek na górze oznacza minutę) = 152⁺ = 2h 32⁺

III etap:

Obliczoną różnicę czasu w minutach lub godzinach dodajemy lub odejmujemy od godziny podanej w zadaniu.

17⁵⁰ - 2h 32⁺ = 15¹⁸

Mam nadzieję, że nie pomyliłam się w obliczeniach, bo matma nigdy nie była moja mocną stroną :)1 5 1