Przeczytaj tekst katachezy z podręcznika na s. 46-50 i uzupelnij w tabeli brakujace slowa.

Piotr rybakiem :
Pochodził z ___________
Miszkał w _________________
Był __________ Andrzeja
Pracą ______________ na utrzymanie siebie i rodziny.

Piotr uczniem Jezusa:
Opuszcza _________ rodzinny.
Przebywa zawsze ________ Jezusa
Uczy się _______ u mistrza z nazaretu i wyznaje, że Jezus jest _______ Bozym .

Piotr po zmartwychwstaniu Jezusa:
Staje się __________ Ewangelii o Jezusie zmartwychwstałym.
Pod natchnieniem __________________ idzie do ________ nieść dobra nowinę.
Na __________oddaje zycie za wiare Chrystusa.

Zadania Piotra i jego następców w kościele:
Bycie liderem _______ Kościoła.
Utwierdzanie braci w ______________
Pasterzowanie.
Troska o __________- głoszenie ___________


Jakby co to podręcznik sro 46-50 Przemienieni przez boga klasa 6.
cwiczenia tez z tego samego
dzieki bardzo z gory ; - *

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T20:36:59+02:00
Piotr rybakiem :
Pochodził z ____Betsaidy_______
Miszkał w ______Kafarnaum___________
Był _____bratem_____ Andrzeja
Pracą ____zarabiał__________ na utrzymanie siebie i rodziny.

Piotr uczniem Jezusa:
Opuszcza _____dom____ rodzinny.
Przebywa zawsze ___obok_____ Jezusa
Uczy się __gorliwie_____ u mistrza z nazaretu i wyznaje, że Jezus jest __Synem_____ Bozym .

Piotr po zmartwychwstaniu Jezusa:
Staje się __nauczycielem________ Ewangelii o Jezusie zmartwychwstałym.
Pod natchnieniem ___Ducha Swiętego_______________ idzie do ______pogan__ nieść dobra nowinę.
Na ___krzyżu_______oddaje zycie za wiare Chrystusa.

Zadania Piotra i jego następców w kościele:
Bycie liderem ___przewodnikiem____ Kościoła.
Utwierdzanie braci w ___wierze___________
Pasterzowanie.
Troska o _______kościół ___- głoszenie _____ewangeli______


to jest na pewno dobrze więc przepisywać bez zastanowienia
124 4 124