Wybierz z ramki i wypisz w miejsce kropek odpowiednie wyrażenia algebraiczne:

.................
40% liczby x

................................
liczba o 40% większa od x

........................................
liczba o 40% mniejsza od x

........................................
114% liczby x

b)Zapisz zgodnie z podpisami:

...............................
110% liczby d

...............................
liczba o 20% mniejsza od c

...............................
liczba 15% większa od b

...............................
liczba o 1755 większa od a


Tabelka żeby uzupełnić zadaie:
x+0,4 0,40 x+0,4x x-0,4x
x+14x 0,4x 1,14x 0,114x


BŁAGAM BARDZO!!!

2

Odpowiedzi

2010-02-22T17:06:29+01:00
A)
0,4x
x+0,4x
x-0,4x
1,14x

b)
1,1d
c-0,2c
b+0,15b
a+1755
2 5 2
2010-02-22T17:06:56+01:00
40% liczby x
0,4x
liczba o 40% większa od x
x + 0,4x
liczba o 40% mniejsza od x
x - 0,4x
114% liczby x
1,14x

110% liczby d
1,1d
liczba o 20% mniejsza od c
c - 0,2c
liczba 15% większa od b
1,15b
liczba o 1755 większa od a
a + 1755
2 5 2