TEMAT:Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne.
We wszystkich zadaniach dac obliczenia rozpisać!!!!
1.Przekształć iloczyny na sumy
a/3[a - 2]
b/ -4[x+y]
c/-5[-x+1]
d/-3a[jedna trzecia - a]
e/[t-2s-1]razy 7
f/jedna druga [2a-4b+1]
g/m[2m+3]
h/3p[2r+5p-1]
i/xy[2x-3y+5]

2. [-4x+8]:4

3.Zapisz w jak najprostszej postaci:

a/3[2x-1]+4[1-x]
b/ 2[7x+5]-6[x-2]
c/ 5[3-2x]-[4x+6]razy 3

4.a/Ile wynosi średnia arytmetyczna liczb 2k - 1 i 2k +1 ????

2

Odpowiedzi

2010-02-22T17:10:53+01:00
1a 3a+(-6)
b -4x+(-4y)
c 5x+(-5)
d -a+⅓a
e 7t+(-14s)+(-7)
f a+(-2b)+½
g 2m²+3m
h 6pr+15p²+(-3p)
i 2x²y+(-3xy²)+5xy

2. -x+2

3.a 6x-3+4-4x=2x+1
b 14x+10-6x+12=22+8x
c 15-10x-12x-18=-3-22x

4. 2k-1+2k+1/2=4k/2=2k
2010-02-22T17:21:28+01:00
1.
a)3[a - 2]= 3 * a -3 * 2=3a -6

b) -4[x+y]= -4*x + (-4) * y= -4x -4y

c)-5[-x+1]= -5*(-x)+(-5)*1= 5x -5

d)-3a[⅓ - a]= -3a*⅓-3a*(-a)= -a +3a²

e)[t-2s-1] 7= 7 *t-2s *7-1 *7= 7t -14s -7

f) ½[2a-4b+1]= ½* 2a +½* (-4b)+ ½*1= a- 2b +1

g) m[2m+3]= m* 2m+ m* 3= 2m²+3m

h)3p[2r+5p-1]= 3p* 2r+ 5p*3p - 1*3p= 6pr+ 10p²- 3p

i)xy[2x-3y+5]= xy*2x - 3y*xy+5*xy= 2x²y -3xy²+5xy

2.
[-4x+8]:4= -4x:4 +8:4= -x+2

3.
a)3[2x-1]+4[1-x]= 6x-3 +4-4x= 10x+1

b) 2[7x+5]-6[x-2]= 14x+10 -6x+12=8x+24
c) 5[3-2x]-[4x+6]* 3= 15-10x-12x+18= 33-22x

4.
(2k - 1 + 2k +1):2= (2k+2k):2= 4k:2= 2k