Zad.13
a) Z nieszczelnego kranu w ciągu minuty wycieka około 60mililitrów(ml) wody.
Ile litrów wody wykapie z tego kranu w ciągu godziny? A w ciągu doby?
b) Ile by kosztowała ta woda, gdyby kapała przez cały tydzień?
Przyjmij, że 1m³ zimnej wody kosztuje 2,80zł.
c) A ile kosztowałoby roczne kapanie tego kranu?
Zad.9
Jaka jest pojemność (w litrach) naczynia w kształcie graniastosłupa, którego wysokość ma 20cm, a podstawą jest:
a)prostokąt o bokach długości 12cm i 0,8dm?
d)kwadrat o boku 4,5cm?
e)romb o przekątnych 60mm i 85mm?

1

Odpowiedzi

2010-02-22T17:08:01+01:00
Zad 13.
a)60 x 60= 3600ml w ciągu h
b)7 x 2.80= 19.80 zł za tydzień
c)365 x 2.80= 1022 zł za rok
1 1 1