Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T17:08:07+01:00
Najpierw zamieńmy jednostki. 36km/h=10m/s i 72km/h=20m/s.
Wzór na energię kinetyczną, to (mv^2)/2. Na początku miał energię kinetyczną (1500*10^2)/2=75000J, a po zwiekszeniu predkości mial energie kinetyczna (1500*20^2)/2=300000J. zatem wykonał pracę 225000J.
2010-02-22T17:09:27+01:00
W=Ek2-Ek1=m/2*(v2)2-V1)2)=1500kg/2*(20*20-10*10)=750*300=225kJ
2010-02-22T17:11:08+01:00
Dane:
m = 1500 kg
V₁ = 36 km/h = 36 000 m / 3600 s = 10 [m/s]
V₂ = 72 km/h = 72 000 m / 3600 s = 20 [m/s]
Rozw.;
W = ΔEk
W = Ek₂ - Ek₁
W = m×V₂²/2 - m×V₁²/2
W = m × (V₂²-V₁²) /2 = 1500 kg [(20 [m/s])² - (10 [m/s])²] / 2 =
= 225 000J