Odpowiedzi

2010-02-22T17:10:12+01:00
Najważniejsze postacie oświecenia w Polsce * Wojciech Bogusławski – najwybitniejsza postać polskiego życia teatralnego czasów oświecenia * Franciszek Bohomolec * Tadeusz Czacki – działacz oświatowy i gospodarczy, organizator Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Liceum Krzemienieckiego * Jakub Jasiński * Franciszek Salezy Jezierski * Franciszek Karpiński * Franciszek Kniaźnin – poeta, dramatopisarz * Hugo Kołłątaj – wybitny działacz i publicysta, wokół którego skupiała się tzw. Kuźnica Kołłątajowska * Stanisław Konarski – prekursor polskiego oświecenia (O skutecznym rad sposobie) * Onufry Kopczyński * Ignacy Krasicki * Stanisław Leszczyński (Głos wolny wolność ubezpieczający) * Samuel Bogumił Linde – prezes Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, twórca Słownika Języka Polskiego * Adam Naruszewicz – poeta, tłumacz, historyk * Julian Ursyn Niemcewicz – poeta, działacz niepodległościowy * Jan Piotr Norblin * Józef Maksymilian Ossoliński – pisarz, literaturoznawca, działacz kulturalny, organizator życia naukowego, twórca Zakładu Narodowego im. Ossolińskich * Grzegorz Piramowicz * Stanisław August Poniatowski * Stanisław Staszic – pisarz polityczny, działacz gospodarczy * Jan Śniadecki – astronom, matematyk, filozof, twórca polskiej terminologii matematycznej * Jędrzej Śniadecki – chemik, twórca polskiej terminologii chemicznej i pierwszego polskiego podręcznika chemii * Stanisław Trembecki * Tomasz Kajetan Węgierski * Franciszek Zabłocki – poeta, najbardziej znany twórca polskiej komedii oświeceniowej, sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych * Andrzej i Józef Załuscy – twórcy pierwszej polskiej biblioteki publicznej – Biblioteki Załuskich Najważniejsze wydarzenia oświecenia w Polsce * 1764 – koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego * 1768-1772 – konfederacja barska i I rozbiór Polski (1772) * Sejm Wielki, inaczej Sejm Czteroletni, na którym zawieszono zasadę liberum veto, a uchwalono Konstytucję 3 Maja (1791) * Konfederacja targowicka (1792) – spisek magnacki zawiązany w celu obalenia reform Sejmu Czteroletniego i konstytucji 3 maja 1791 i II rozbiór Polski (1793) * 1794 – powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski (1795). Polska ostatecznie zniknęła z mapy Europy, Polacy nie przestali jednak walczyć o swoją wolność. * Do Warszawy wkroczyły wojska napoleońskie (1806), a w roku 1807 utworzone zostało Księstwo Warszawskie (pozostające w sojuszu z Francją). * 1815 – utworzenie Królestwa Polskiego, połączonego unią personalną z Rosją, z carem jako królem.
•Stanisław August Poniatowski
•Hugo Kołłątaj – wybitny działacz i publicysta, wokół którego skupiała się tzw. Kuźnica Kołłątajowska

•Józef Maksymilian Ossoliński – pisarz, literaturoznawca, działacz kulturalny, organizator życia naukowego, twórca Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
•Stanisław Staszic – pisarz polityczny, działacz gospodarczy
•Andrzej i Józef Załuscy – twórcy pierwszej polskiej biblioteki publicznej – Biblioteki Załuskich
•Jędrzej Śniadecki – chemik, twórca polskiej terminologii
2010-02-22T17:18:29+01:00
•Stanisław August Poniatowski
•Hugo Kołłątaj – wybitny działacz i publicysta, wokół którego skupiała się tzw. Kuźnica Kołłątajowska

•Józef Maksymilian Ossoliński – pisarz, literaturoznawca, działacz kulturalny, organizator życia naukowego, twórca Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
•Stanisław Staszic – pisarz polityczny, działacz gospodarczy
•Andrzej i Józef Załuscy – twórcy pierwszej polskiej biblioteki publicznej – Biblioteki Załuskich
•Jędrzej Śniadecki – chemik, twórca polskiej terminologii chemicznej i pierwszego polskiego podręcznika chemii.
•Wojciech Bogusławski – najwybitniejsza postać polskiego życia teatralnego czasów oświecenia
•Franciszek Bohomolec - polski jezuita, nauczyciel, redaktor, komediopisarz, poeta, publicysta, tłumacz, wydawca — jeden ze współtwórców polskiego Oświecenia.
•Tadeusz Czacki – działacz oświatowy i gospodarczy, organizator Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Liceum Krzemienieckiego
•Jakub Jasiński
•Franciszek Salezy Jezierski
•Franciszek Karpiński
•Franciszek Kniaźnin – poeta, dramatopisarz
•Stanisław Konarski – prekursor polskiego oświecenia (O skutecznym rad sposobie)
•Onufry Kopczyński
•Ignacy Krasicki
•Stanisław Leszczyński (Głos wolny wolność ubezpieczający)
•Samuel Bogumił Linde – prezes Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, twórca Słownika Języka Polskiego
•Adam Naruszewicz – poeta, tłumacz, historyk
•Franciszek Zabłocki – poeta, najbardziej znany twórca polskiej komedii oświeceniowej, sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych


Powodzenia.
pzdr :)
4 3 4