Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T17:51:40+01:00
A)2∛24+ ½(∛192 - ∛375) = 2∛8*3 + ½(∛64*3 - ∛125*3) = 2*2∛3 + ½(4∛3 - 5∛3) = 4∛3 + ½(- ∛3) = 4∛3 - ½∛3 = 3½∛3

b)3√5² - 5⁻² = 3*5 - ¹/₅² = 15 - ¹/₂₅ = 14²⁴/₂₅