1 siła 10 N zaczyna działać na spoczywający wózek o masie 20 kg i oddziałuje na niego przez 1 minute:
A) jakie przyspieszenie uzyska ten wózek?
B) jaką uzyska prędkość ?
C) jaką drogę przebędzie e czasie trwania oddziaływania?

2 pojazd o masie m = 200 kg porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym i przebywa w czasie t=15 s drogę s= 225m. Z jakim przyspieszeniem poruszał się pojazd ? Oblicz wartość siły, która nadała to przyspieszenie.

pomocy :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T17:30:33+01:00
Zad1
Dane:
F = 10 N
m = 20 kg
t = 1 min = 60 s
Rozw.:
a)
a = F/m = 10 N / 20 kg = 0,5 [N/kg] lub 0,5 [m/s²] (ale to jest to samo!)
b)
V = a × t = 0,5 [m/s²] × 60 s = 30 [m/s]
c)
S = at²/2 = 0,5 [m/s²] × (60 s)² / 2 = 900 m

Zad 2
Dane:
m = 200 kg
t = 15 s
S = 225 m
Rozw.:
S = at²/2
2S = at²
a = 2S / t² = 2[m/s²]
F = m × a = 200 kg × 2[m/s²] = 400 N
1 1 1