Zapisz liczby:
a) 6,216,1296,1 w postaci potęgi o podstawie6,
b) 9, -27,81, -243,1 w postaci potęgi o podstawie -3,
c) minus jedna siódma, jedna czterdziesta dziewiąta, minus jedna trzysta czterdziesta trzecia, jeden w postaci potęgi o podstawie minus jedna siódma.

PLIS pomóżcie, SZYBKO dam naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:30:40+01:00
A)
6 = 6¹
216 = 6³
1296 = 6⁴
1 = 6⁰
b)
9 = (-3)²
-27 = (-3)³
81 = (-3)⁴
-243 = (-3)⁵
1 = (-3)⁰
c) (-¹/₇) = (-¹/₇)¹
(¹/₄₉) = (-¹/₇)²
(-¹/₃₄₃) = (-¹/₇)³
1 = (-¹/₇)⁰.
Te małe cyfry u góry są odpowiedzią na postawione przez ciebie pytanie.
25 2 25