Zad.3

Poniższe wykresy przedstawiają zależnoś drogi od czasu dla trzech ciał A,B,C. Rozstrzygnij, które z tych ciał poruszają sie ruchem jednostajnym?

Ruchem jednostajnym porusza się ciało.... . Wykresem jego drogi w zazqleżności od czasu jest............. .

Zad.4

Wykres przedstawia zależność drogi (s) od czasu (t) dla dwóch rowerzystów, którzy wyruszyli z tego samego miejsca i jechali tą samą szosą po torze prostoliniowym, przebywając odległoś 12 km.
Na podstawie wykresu odp. na pytania
lewy rowerzysta a prawy b
góra lewa s dół prawy t

a) Jakim ruchem w poszczególnych podziałach czasu poruszali się roweżyści?

b)który rowerzysta wyruszył szybciej, o ile minut???

c)W jakiej odległości od punktu startowego rowerzyści spotkali się?

d) Ile minut każdy z rowerzystów odpoczywał?

e)Który rowerzysta przyjechał do celu wcześniej i o ile minut??

1

Odpowiedzi

2010-02-22T17:40:42+01:00
Ruchem jedn poruszało się ciało B wykresem jest linia prosta nachylona pod pewnym kątem do osi czasu.
zad. 2. I = A, II = B
rowerzysta I " od 0 do 30 min ruchem jedn. , od 30 do 45 min odpoczywał, od 45 mni do 75 min - ruch jednosajny
rowerzysta II , od 15 min do 30 ruch jednost, od 30 do 60 odpoczywał, 0d 60 do 90 ruch jedn,
b . szybciej wyruszył rowerzysta I , o 15 min
c. spotkali się w odl. 6 km
d rowerzysta I odpoczywał 15 min
rowerzysta I I odpoczywał 30 min
wcześniej przyjechał I o 15 min
83 4 83