Odpowiedzi

2010-02-22T22:05:18+01:00
Zmysł wiary - dar udzielony przez Ducha Świętego wszystkim wiernym. Sobór Watykański II głosi, że wierni nie mogą zbłądzić w wierze przez nadprzyrodzony zmysł wiary. Dzięki owemu zmysłowi wiary, wzbudzanemu i podtrzymywanemu przez Ducha prawdy, Lud Boży pod przewodem świętego Urzędu Nauczycielskiego niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym, wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i w sposób pełniejszy stosuje ją w życiu.