Odpowiedzi

2010-02-22T17:31:33+01:00
Byli to;
Król Stanisława August- jego programu polityczno-kulturalnego;
A. Naruszewicz -„naczelnik" grona
I. Krasicki-ilekroć gościł w War szawie (przysyłał też swoje utwory z Warmii)
S. Trembecki,
a ponadto w różnych okresach m. in. J.Ch. Albertrandi, F. Bohomolec, J.L. Chreptowicz, C. Czaplic, A.K. Czartoryski, W. Jakubowski, S. Konarski, A. Kossakowski, I. Nagurczewski, G. Piramowicz, I. Potocki, J. Szymanowski, T.K. Węgierski, J. Wybicki.
tematy poruszane przy stole.
Jego programu polityczno-kulturalnego; w swobodnej atmosferze salonu literackiego (bez udziału kobiet) toczyły się dyskusje nad istotnymi kwes tiami naukowymi, oświatowymi, prawno-politycznymi, a przede wszyst kim literackimi, z literacką rozrywką w postaci żartobliwych turniejów poetyckich, odczytywania przy wetach swawolnych wierszy, stąd zwane desertowymi
14 2 14