(Jezus)Powiedział też do niektórych,co ufali sobie,że są sprawiedliwi,a innymi gardzili,tę przypowieść:"Dwóch ludzi przyszło do świątyni,żeby się pomodlić,jeden Faryzeusz a drugi celnik.Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił:Boże,dziękuję ci,że nie jestem jak inni ludzie ,zdziercy,oszuści,cudzołożnicy, albo i ten celnik.Zachowuję post razy w tygodniu , daję dziesięcinę za wszystkiego co mam.Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu,lecz bił się w piersi mówił:"Boże,miej litość dla mnie grzesznika!".Powiadam wam:Ten odszedł do domu usprawiedliwiony,nie tamten.Każdy bowiem,kto się wywyższa będzie poniżony a kto się uniża będzie wywyższony".

1.Wyjaśnij w kilku zdaniach alegoryczne znaczenie przeczytanego utworu.
2.Zasada jedności miejsca,czasu i akcji w antycznej tragedii polegała na.................
3.Odpowiedz na pytania:(do krzyżówki)
A)Uważa się go,obok Platona i Arystotelesa,za największego filozofa greckiego.
B)Ustrój starożytnych Aten i współczesnej polski.
C)Zawdzięczamy im cyfry oraz kalendarz
D)Starożytny lotnik.
E)Imię papieża od którego wywodzi się nazwa kalendarza obowiązującego do dziś.
F)Najważniejsze wydarzenie sportowe na świecie
G)Imię cesarza rzymskiego,od kórego wywodzi się nazwa kalendarza obowiązującego obecnie w prawosławiu

Posze szybko bo mam to na jutro!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-10-16T12:11:28+02:00
1. to czy jesteśmy sprawiedliwi czy nie zależy nie tylko od tego czy wypełniamy posty, przykazania, ale głównie od tego jaki mamy stosunek do Boga i ludzi. Jeżeli wywyższamy się ponad innych to tak na prawdę nie wypełniamy najważniejszego przykazania - przykazania miłości.
2 jedność miejsca : cała akcja odgrywa się tylko w jednym miejscu
jedność czasu: cała akcja trwa tylko 24 godziny
jedność akcji: tylko jeden główny wątek
3 a) Sokrates
b) demokracja - republika (w Polsce Rzeczpospolita)
c)
d)mitologiczny Ikar ???
E)Grzegorz XIII (kalendarz gregoriański)
f)Juliusz Cezar
34 4 34