Odpowiedzi

2010-02-22T17:42:10+01:00
Dane:
h = 100 m
Rozw.:
Rozumiem, że chodzi o prędkość początkową z jaką wyrzucono kamień!!!!!!!!
h = V₀t - gt²/2
t = V₀/g
wstawiamy to do pierwszego wzoru
h = V₀ × V₀/g - g×(V₀/g)²/2
h= V₀²/g - g×(V₀²/g²)/2
h= V₀²/g - V₀²/2g
sprowadzamy do wspólnego mianownika i mamy
h= 2V₀²/2g - V₀²/2g
h = V₀²/2g
V₀² = 2gh
V₀ = √2gh (po prawej stronie wszystko jest pod pierwiastkiem)
V₀ = √2×10[m/s²]×100m = √2000m²/s² ≈ 44,7m/s