Odpowiedzi

2010-02-22T17:29:19+01:00
Jednopienność – u roślin jest to występowanie męskich i żeńskich narządów rozrodczych (gametangii), czyli obydwu rodzajów kwiatów jednopłciowych, u tego samego osobnika. Jednopienność występuje np. u niektórych mszaków i u wielu roślin naczyniowych. Jednopienne mogą być zarówno rośliny nagonasienne (np. sosna), jak i okrytonasienne (np. brzoza).

U jednopiennych mszaków organy płciowe męskie, czyli plemnie i organy płciowe żeńskie czyli rodnie występują na tym samym osobniku. U roślin jednopiennych na jednym osobniku występują kwiaty męskie i kwiaty żeńskie. Jednopiennymi roślinami są np. kukurydza, leszczyna, sosna, brzoza, olsza. Przeciwieństwem jednopienności jest dwupienność.
8 2 8
2010-02-22T17:42:15+01:00
...ponieważ obie mają na tym samym okazie na sobie męskie i żeńskie organy płciowe. Gdyby miały tylko męskie byłyby dwupiennymi,dlatego je to cechuje, bo mają oba.
16 4 16