Odpowiedzi

2010-02-22T17:31:31+01:00
A - bok dluższy prostokata
b - bok krótszy prostokąta
2a + 2b = 28
2(a + b) = 28
a + b = 28/2 = 14
równanie
a + b = 14
a - 1 = b + 1
a + b = 14
a - b = 2
dodajemy stronami
a + a + b - b = 14 + 2
2a = 16
a = 8 cm
a + b = 14
8 + b = 14
b = 14 - 8 = 6 cm
P - pole prostokąta = ab = 8 razy 6 = 48 cm²
d - przekątna
d² = a² + b² = 8² + 6² = 64 + 36 = 100
d = pierwiastek ze 100 = 10 cm
odp
pole = 48 cm² , a przekątna = 10 cm
2010-02-22T17:36:16+01:00
#Pole prostokąta
dłuższy bok=8 cm.
krótszy bok=6 cm
P= a*b
P=8*6
P=48cm kwadratowych.

#Długość przekątnej(kożystamy z Twierdzenia pitagorasa)
x²=6²+8²
x²=36+64
x²=100
x²= pierwiastek ze 100
x= 10.
Prosze :)