Wypisz wszystkie archaizmy* i wypisz ich współczesne znaczenie


Z tego :

Rozdał swe rucho żebrakom,
Śrzebro, złoto popom, żakom.
Więc sam pod kościołem siedział,
A o jego księstwie nikt nie wiedział.
Więc to zawżdy wstawał reno,
Ano kościoł zamkniono;
Więc tu leżał podle proga,
Falę, proszę swego Boga,
Ano z wirzchu szła przygoda,
Niegdy mroz, niegdy woda.
Eż się stało w jeden czas,
Wstał z obraza Matki Bożej obraz,
Szedł do tego człowieka,
Jen się kluczem opieka,
I rzekł jest tako do niego:
Wstani, puści człowieka tego,
Otemkni mu kościoł Boży,
Ać na tym mrozie nie leży.
Żak się tego barzo lęknął,
Wstawszy, kościoł otemknął.
To się niejedną dziejało,
Ale się często dziejało. [..]
Bogu dziękował,
Iż ji do ziemie przygnał,
A rzekąc: Już tu chcę cirzpieć
Mękę i wszytki złe file imieć,
U mego oćca na dworze,
Gdyżeśm nie przebył za morze. [...]
Tu pod wschodem leżał,
Każdy nań pomyje, złą wodę lał.
A leżał tu sześćnaćcie lat,
Wsz(y)tko cirpiał prze Bog rad [...]
A więc gdy już umrzeć miał,
Sam sobie list napisał.
I ścisnął ji twardo w ręce,
Popisawszy swoje wszytki męki,
I wszytki skutki, co je płodził,
Jako się na świat narodził.
A gdy Bogu duszę dał,
Tu się wielki dziw stał:
Samy zwony zwoniły,
Wszytki, co w Rzymie były. [...]
Więc tu papież z kardynały,
Cesarz z swymi kapłany
Szli są k niemu z chorągwiami;
A zwony wżdy zwonili samy. [...]
Chcieli mu list z ręki wziąć,
Nie mogli go mu wziąć:
Ani cesarz, ani papież, [...]
Jedno przyszła żona jego,
A ściągła rękę do niego,
Eż jej w rękę wpadł list,
Przeto, iż był jeden do drugiego czyst.
A gdy ten list oglądano,
Natemieście uznano,
Iż był syn Eufamijanow,
A księdza rzymskiego cesarzow.* Archaizm to wyraz lub sformułowania które jest przestarzałe, wyszło z użycia bądź zmieniło formę !

1

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2016-12-19T13:11:34+01:00
Rucho - odzież, szaty.
śrzebro – srebro
księstwo - tytuł księcia
zawżdy – zawsze
podle - obok

falę, proszę - chwaląc, prosząc
wirzch – szczyt
eż - aż
jen -  który

rzekł jest – rzekł

otemkni - odemknij, otwórz

ać - niech

barzo - bardzo
cirzpieć - cierpieć
file - chwile
imieć - mieć
oćca - ojca
pod wschodem - pod schodami

zła woda - pomyje

prze – dla, przez
prze Bog - w imię Boga
wsztki skutki - wszystkie czyny, uczynki, dzieła
zwony - dzwony
wżdy - jednak, zawsze
jedno - tylko

ściągła – wyciągnęła

natemieście - natychmiast, zaraz