ZADANIE NIE ZA TRUDNE, ALE JESTEM LENIEM.

Potrzebuje zwrotów z wytłumaczeniem (nie za długimi, na temat, ponieważ posłużą mi na ściągę do sprawdzianu) na temat oddziaływań międzygatunkowych np:
-oddziaływanie antagonistyczne, nieantagonistyczne
-które są najsilniejsze
-konkurencja
-pasożytnictwo
-drapieżnictwo
-komensalizm
-protokooperacja
-mutualizm
= wiele więcej pojęć z wytłumaczeniem

Proszę nie kopiować na chama z internetu, raczej z książek. Daję najlepszą.
Pozdrawiam.

3

Odpowiedzi

2010-02-22T17:47:21+01:00
# oddziaływanie antagonistyczne (czyli takie gdzie populacja jednego gatunku wyrządza szkody populacji innego gatunku):
- konkurencja - populacje rywalizują o zasoby środowiska, pokarm, przestrzeń, światło.
- drapieżnictwo - ofiara jest pokarmem drapieżcy
- pasożytnictwo - pasożyt jest ściśle związany z organizmem gospodarza, który jest jego żywicielem.
# oddziaływania nieantagonistyczne ( czyli takie gdzie obie populacje bądź jedna z nich są ze sobą powiązane korzystnymi oddziaływaniami):
- mutualizm - populacje nie są zdolne do życia jedna bez drugiej
- protokooperacja - populacje odnoszą wzajemne korzyści, ale mogą także żyć samodzielnie.
- komensalizm - współżycie przynosi korzyść populacji jednego z gatunków, ale nie wywiera wpływu na populacje drugiego.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T17:53:48+01:00
Proszę leniu :)

nieantagonistycznych: przynajmniej jedna populacja odnosi korzyści, a druga NIE ponosi straty.

Stosunki antagonistyczne – jedna populacja działa na niekorzyść drugiej.

Konkurencja – jest to współzawodnictwo, o pokarm, wodę, przestrzeń, światło i.t.p. Silniejszy konkurent jest groźniejszy niż drapieżnik.

Drapieżnictwo – poluje i zjada swoją ofiarę

Pasożytnictwo – żywi się kosztem innego żywego organizmu

Mutualizm – nieodzowne współżycie 2 organizmów przynoszących obustronną korzyść

Komensalizm – współżycie przynoszące korzyść jednemu gatunkowi, a dla drugiego obojętne

Protokooperacja – współżycie przynoszące wzajemne korzyści, ale organizmy mogą żyć osobno

Powodzenia! trzymam kciuki ;)
2010-02-22T17:53:55+01:00
Antagonistyczne - populacja jednego gatunku wyrządza szkody populacji innego gatunku. --- czyli negatywny !, zaliczamy : pasożytnictwo, drapieżnictwo, konkurencję.

nieantagonistyczne - populacja jednego gatunku wpływa korzystnie na rozwój innej populacji. Jest to oddziaływanie pozytywne, przynoszące korzyści nie tylko populacjom, ale również pojedynczym osobnikom. Należą do nich mutualizm, protokooperacja, komensalizm

-konkurencja - antagonistyczne współżycie dwu gatunków żyjących na tym samym terytorium i mających te same wymagania.

-pasożytnictwo - antagonistyczna forma współżycia dwu gatunków, pasożyt bytuje i zdobywa pokarm w organizmie lub na organizmie żywiciela, powodując jego osłabienie, a czasem śmierć

-komensalizm - nieantagonistyczne współżycie dwu organizmów, korzystne dla jednego, a dla drugiego całkowicie obojętne.

-protokooperacja - nieantagonistyczna forma współżycia dwu gatunków, korzystna dla obydwu, ale niekonieczna

-mutualizm - nieantagonistyczna forma współżycia dwu
gatunków, niezbędna dla ich przetrwania.