1. Pociąg przyspiesza z 4m/s do 20m/s w czasie 100s.
a) oblicz wartość przyspieszenia
b)oblicz drogę, w której przyspieszył
c)oblicz jaką prędkość osiągnął po 200s.

2. Samochód jedzie 54km/h. Koło ma średnicę 59 cm. Oblicz częstotliwość.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T17:45:07+01:00
1.a)
v1=4m/s
v2=20m/s
Δv=20-4=16m/s
t=100s
a=v/t
a=16/100=0,16m/s2
b)
s=?
s=1/2at2
s=1/2x0,16x100(do kwadratu)
s=800m
c)
t2=200s
v=at
v=0,16x200
v=32m/s
2. niestety nie umiem Ci pomóc ;P