1) Zespół 44 tokarzy pracujących z jednakową wydajnością miał wykonać zamówienie w określonym czasie. Ponieważ kilku tokarzy skierowano do innej roboty, pozostali zwiększyli wydajność pracy o 10% i wykonali prace w terminie. Ilu tokarzy wykonywało zamówienie?
2)Trzech robotników wykonało prace w ciągu 4 dni. Pierwszy z nich mógłby wykonać całą pracę w ciągu 10dni. Drugiemu zajęłoby to 12dni. W ciągu ilu dni pracę wykonałby trzeci robotnik?
3)Świeży grzyb zawiera około 90% wody. Z ilu kilogramów świeżych grzybów można otrzymać 1kg grzybów suszonych o zawartości wody 12%?
4)Ile procent wody zawierały świeże grzyby, jeżeli ze 124,6kg świeżych grzybów otrzymano 14kg grzybów suszonych o zawartości wody 11%?

2

Odpowiedzi

2010-02-23T13:08:21+01:00
Masz chociaż połowę ; ))
_________
3 .
90% - x kg
12% - 1 kg

90 × 1 = 12 × x
90 = 12x
x = 90 ÷ 12
x = 7,5 kg

Odp. Z 7,5 kg grzybów świeżych możemy otrzymać 1 kg grzybów suszonych o zawartości 12% wody.
_________________________________
4.
124,6 kg - x %
14 kg - 11 %

124,6 × 11 = 14 × x
1370,6 = 14x
x = 1370,6 ÷ 14
x = 97,9 %

Odp. Świeże grzyby zawierają 97,9% wody.
2010-02-23T18:00:09+01:00
ZADANIE3

Odp.Z 7,5 kilogramów grzybów świeżych możemy mieć 1 kilogram grzybów suszonych o zawartości 12% wody.

ZADANIE4

Odp. Świeże grzyby mają w sobie 97,9% wody.
Powinno być dobrze;p
1 1 1