W elektrowni wodnej woda spada na turbinę z wysokości 11 m, przy czym 100% energii wody zostaje przekazane turbinie. Oblicz moc, z jaką pracuje turbina w tej elektrowni, wiedząc, że 900 ton wody spada na turbinę w czasie 1 sekundy. Wynik podaj w megawatach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T17:47:34+01:00
P=W/t
W=mgh=11m*900000kg*10N/kg=99000000J
P=99000000J/1s=99MW