Uzupełnij.

Romantycy nawiązywani w swoich dziełach do ......., jego ...... oraz do folkloru, muzyki religijnej i tańców narodowych. W poszczególnych krajach wyodrębniły się kierunki artystyczne, zwane .......... .
W Czechach działali ...... i ...... . W Rosji znaczącą rolę odegrała ........, do której należeli m.in. ......, ....... i ....... .
.......... stworzył norweski styl narodowy.
Polską szkołę narodową reprezentowali ....... i ....... .
Popularna stała się idea ...... programowej, czyli takiej, która ........................ . Z inicjacji pozamuzycznych powstawały takie formy jak ...... symfoniczny i ...... Instrumentalna.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T21:49:21+01:00
Romantycy nawiązywani w swoich dziełach do ludu, jego zwyczajów oraz do folkloru, muzyki religijnej i tańców narodowych. W poszczególnych krajach wyodrębniły się kierunki artystyczne, zwane szkołami narodowymi .
W Czechach działali Antonin Dworzak i Bedřich Smetana. W Rosji znaczącą rolę odegrała Potężna Gromadka, do której należeli m.in. Aleksandr Borodin, Cezar Cui i Nikołaj Rimski-Korsakow.
Edward Grieg stworzył norweski styl narodowy.
Polską szkołę narodową reprezentowali Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko.
Popularna stała się idea muzyki programowej, czyli takiej, która wyraża treści pozamuzyczne . Z inicjacji pozamuzycznych powstawały takie formy jak poemat symfoniczny i symfonia Instrumentalna.
4 4 4