Dwa punktowe ładunki elektryczne przyciągają się siłą o wartości 3 N.
a) Jaka będzie wartość siły przyciągania , gdy jeden ładunek wzrośnie dwukrotnie, a drugi trzy krotnie?
b) Jak zmieni się wartość tej siły, jeżeli odległość między ładunkami wzrośnie dwukrotnie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T17:56:32+01:00
Prawo Coulomba
F=k*q₁*q₂/r²=3N
a) Jaka będzie wartość siły przyciągania , gdy jeden ładunek wzrośnie dwukrotnie, a drugi trzy krotnie?
ładunki maja wartość 2q₁ oraz 3q₂
teraz wartośś siły wzajemnego oddziaływania:

F=k*2q₁*3q₂/r²=6*k*q₁*q₂/r²=6*3N=18N (to co jest poza 6 czyli k*q₁*q₂/r² z treści zadania jest równe 3N)

b) Jak zmieni się wartość tej siły, jeżeli odległość między ładunkami wzrośnie dwukrotnie?

teraz nasz odległośc jest równa 2r
wartośś siły wzajemnego oddziaływania:
F=k*q₁*q₂/(2r)²=*k*q₁*q₂/4r²=¼*k*q₁*q₂/r²=¼*3N=¾N
10 3 10