Pocisk o masie m= 0,2 kg leci poziomo z prętkością o wartości V₁= 500m/s
i przebija stojąc drzewo o średnicy pnia d = 40 cm.
Po przebiciu drzewa ma on prętkość o wartości V₂ = 100 m/s .
Oblicz :
a)pracę wykonaną przez pocisk w czasie przebijania drzewa
b)średnią wartość siły oporu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T16:08:39+01:00
Dane:
m = 0,2 kg
V₁ = 500 [m/s]
V₂ = 100 [m/s]
d = 40 cm = 0,4 m
Rozw.;
Praca podczas przebicie drzewa jest równa ubytkowi energii kinetycznej pocisku (część energii kinetycznej pocisku poszło na wykonanie pracy) czyli
W = ΔEk
W = Ek₁ - Ek₂
W = m×V₁²/2 - m×V₂²/2
W = m × (V₁²-V₂²) /2 = 0,2 kg [(500 [m/s])² - (100 [m/s])²] / 2 =
= 24000 J
W = F × d
F = W/d = 24000 J / 0,4m = 60 000 N
1 4 1