Daje najlepsze za dobre odpowiedzi.Proszę o rozwiązania zadań
Proszę jak najszybciej.Jeżeli ktoś pisze sesje z plusem to jest cześć zadań więc może to komuś ułatwić sprawę =)
1.Jaką długość ma średnica o polu 2500π cm²?
2.Jaki promień ma okrąg, w którym kąt środkowy o mierze 60∧ jest oparty na łuku o długości 30πm?
3.Jurek i jego tata mają razem 55 lat.Gdy urodził się Jurek jego tata miał 25 lat.Ile lat ma Jurek? Odpowiedz wynosi 15 ale nie wiem jak to obliczyć.
4.Liczba (-1 ⅓) do potęgi -4 jest równa?
5.Oblicz wartość wyrażenia √0,5÷√0,005+ 3 ³√0,4 pod tym pierwszym ułamkiem ma być (-0,1)² a pod drugim ³√3,2

1

Odpowiedzi

2010-02-22T18:07:30+01:00
1. 2500πcm²=πr²/*π
2500cm²=r²/√
50=r
śr=100cm