Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T20:15:49+01:00
Rola męczenników w kościele od początków jego istnienia była ogromna. Od początku istnienia chrześcijaństwa wyznawcy Chrystusa zmuszeni byli płacić życiem za swoją wiarę. Historia Kościoła naznaczona jest krwią męczenników. Na przestrzeni stuleci męczeństwo nie oznaczało jednak dla wierzących ani wyroku losu, który w pewnych okresach historycznych stawał się nieuchronny, ani też znoszenia bezcelowego cierpienia, które nikomu by nie służyło. Rozumiane było natomiast jako ideał: najbardziej radykalna możliwość naśladowania Chrystusa.Już z początkiem istnienia Kościoła naśladowanie Chrystusa aż do oddania własnego życia stało się wręcz ideałem i wzorem świętości i chrześcijańskiego męstwa. W tym kontekście można zrozumieć tęsknotę prześladowanych chrześcijan za cierpieniem i śmiercią z powodu swojej wiary.Męczeństwo jest najdoskonalszym wzorem świętości.Upraszczając, można by powiedzieć, że początkowo po prostu oddawano życie za Chrystusa, że męczeństwo było ideałem chrześcijańskiej doskonałości i bardzo prawdopodobną konsekwencją dla każdego, kto przez chrzest zanurzał się sakramentalnie w śmierci Chrystusa. O ile kult zabitych świadków Chrystusa był na początku zjawiskiem o znaczeniu lokalnym i charakterystycznym dla miejsc, w których znajdowały się groby męczenników, o tyle z czasem ich rola dla religijnego życia chrześcijan prowadziła nie tylko do podejmowania się trudu pielgrzymowania do grobów męczenników, ale także do świętowania rocznicy ich urodzin dla nieba także w innych miejscach. W ten sposób wspomnienia męczenników zyskiwały szczególną pozycję wśród innych uroczystości Kościoła. Oczywistą niedogodnością stawała się znaczna odległość od grobu męczennika. Jednak by mieć u siebie „coś z męczennika”, zaczęto przynosić do swoich kościołów relikwie, będące niejako namiastką grobów. Z powodu ograniczonej ilości autentycznych relikwii, tworzono wciąż nowe i w końcu wiele kościołów otrzymywało relikwie już tak małe, że niemal niewidoczne. Aż wreszcie, w późniejszym stadium rozszerzania się kultu męczenników, w miejsce relikwii powstawały obrazy lub figury danego świętego.

mam nadzieje że to wystarczy, jak nie to pisz:)
2010-02-22T20:18:05+01:00
Bedzie krócej ;p

Męcennicy odgrywają bardzo ważną role dla Koścoła. Każdy menczennik swojim życiem dawał przykład innym ludzią. Cierpienie wiele nas kosztuje a meczennicy nie zwazaja na to dzięki cerpieniu sa blizej Boga. Męczennicy przedstawiaja sowja postawa wielka odwage i pokazują nam ze sa w stanie cierpiec dla Jezusa.