1.współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji y=-2(x+1)²-3 wynoszą
a) (1,-3) b) (-1,-3) c) (-1,3) c) (1,3)
2.prosta y=-3x+2 jest prostopadła do prostej:
a)y=-3+7 b) y=3x-4 c) y=1/3x+2 d) y=-1/3x-5
3.rozwiązaniami równania Ix+3I=8 są liczby;
a)3 i8 b) -3 i8 c) -11i 5 d) 11i 5
4.liczby 4,x,9 są kolejnymi wyrazami rosnącego ciągu geometrycznego. liczba x jest równa
a) -6 b) 6 c) 36 d) 9/4
proszę tylko żeby były rozwiązania do zadań no i prawidłowa odpowiedz

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-25T01:23:58+01:00
1.
y=-2(x+1)²-3 W=(p,q)=(-1,-3) odp B
2.
y=-3x+2 a1*a2=-1 a2=1/3 odp C
3.
Ix+3I=8 x+3=8 ∨ x+3=-8
x=5 ∨ x=-11 odp C
4.
9/x=x/4
x²=36
x=6 ∨x=-6-odrzucamy, bo ma to być ciąg rosnący odp D
6 4 6