Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T18:11:55+01:00
Pierwsza liczba parzysta ogólny zapis 2n
druga 2n + 2
trzecia 2n + 4
czwarta 2n + 6
suma 2n + 2n + 2 + 2n + 4 + 2n + 6 = 8n + 12
8n + 12 = 104
8n = 104 - 12
8n = 92
n = 92:8 wynik nie jest liczbą naturalną więc suma nie może być 104
Zad.2
pierwsza liczba nieparzysta 2n +1
druga 2n + 3
trzecia 2n + 5
czwarta 2n + 7
suma 2n + 1 + 2n + 3 + 2n + 5 + 2n + 7 = 8n + 16
8n + 16 = 114
8n = 114 - 16 = 98
n = 98 : 8 = 12,25
;]]
2010-02-22T18:15:10+01:00
Więc tak. Liczba parzysta jest parzystą wtedy i tylko wtedy, gdy dzieli się na 2, więc można ją zapisać jako 2n, gdzie n należy do liczb naturalnych. Liczba nieparzysta zaś jest o 1 większa od liczby parzystej, a więc zapis liczby nieparzystej wygląda tak: 2n + 1. Kolejną liczb.ą nieparzystą jest liczba o 2 większa, a więc 2n + 1 + 2 = 2n + 3 itd. Zapiszmy teraz 4 takie kolejne liczby.
1 liczba : 2n + 1
2 liczba - 2n + 3
3 liczba - 2n + 5
4 liczba - 2n + 7 (n należy do naturalnych).
Obliczmy sumę.
2n + 1 + 2n + 3 + 2n + 5 + 2n + 7 = 8n + 16. I to jest odpowiedź na postawione zadanie.
2 5 2