Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T18:22:46+01:00
Program silnia1;
Uses crt;
var n,i,s:longint;
Begin
clrscr;
for n := 1 to 10 do
begin
s:=1;
for i:=1 to n do
s:=s*i;
writeln (n,'! = ',s);
end;
readln;
end.