Odpowiedzi

2010-02-22T18:36:07+01:00
1. Atomy tytanu różnią się ilością neutronów w jądrze
2. ²³⁸U
elektrony 92, protony 92, neutrony 238-92=146
²³⁴U
elektrony 92, protony 92, neutrony 234-92=142
²²⁴Ra
elektrony 88, protony 88, neutrony 224-88=136
4 4 4