Przetłumacz te zdania na język angileski:
1. Wyrawifowane jest to, iż producenci tak wielu fabryk na świecie, stosują w swej produkcji nowoczesne technologie, stworzone przez ich samych lub przez innych z ich branży.
2. Mateusz nie poszedł dziś do szkoły, ponieważ jego mama nie wyraziła zgody na to, żeby przebywał w środowisku dzieci chorych, i nie odpowiednich w stosunku do poziomu jego mentalności.

ps poryte sa te zdania neiwiem jak mozna cos takiego zadawac

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T18:30:44+01:00
Advanced is this, that producers so many factories on the world use in their production modern technologies, developed by themselves or the others from their trade.

Mateusz didn't go to school today, becouse his mum didn't agree for abiding in ill children' environment and incorrect in condition to the level of his mentality.