Błagam o pomoc !!!!!!!!

Uzupełnij podpunkty korzystając z wiersza (niżej):
1) Ukryte znaczenie bajki:....
2)Morał


„Czegóż płaczesz? – staremu mówi czyżyk młody –
masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody”.
„Tyś w niej zrodzon – rzekł stary – przeto ci wybaczę;
Jam był wolny, dziś w klatce i dlatego płaczę.”

1

Odpowiedzi

2010-02-22T20:00:08+01:00
1)Stary czyzyk chce uświadomić młodemu, że życie na wolności jest o wiele lepsze niż w zamknięciu.
2)"Jam był wolny, dziś w klatce, i dletego płacze"
Morał sugeruje nam, że wolność jest ważniejsza niż poczzucie bezpieczeństwa i wygoda.