1)Wyjaśnij pojęcie kampania wrześniowa.
2)ile dni trwała kampania wrześniowa.Podaj daty początku i zakończenia.
3)Podaj datę zawarcia przez Polskę sojuszu z Wielką Brytanią.
4)Do czego zobowiązywała się Wielka Brytania w tym sojuszu?
5)Dlaczego Wielka Brytania zawarła z Polską ten sojusz?
6)Podaj datę podpisania układu Ribbentrop-Mołotow.
7)Jakie zapisy dotyczące Polski były zawarte w tajnym protokole dołączonym do układu R-M?
8)Czy sojusz polsko-brytyjski zapobiec II wojnie światowej?
9)Podaj godzinę i dokładną datę ataku Hitlera na Polskę.
10)W którym polskim porcie zakotwiczony był niemiecki okręt wojenny "Schleswig-Holstein"?
11)Pod czyim zwierzchnictwem znajdował się Gdańsk w 1939r?
12)Podaj pełną nazwę Gdańska z 1939r.
13)Dlaczego Niemcy mieli dogodne warunki do ataku właśnie na Gdańsk?
14)Jakie wydarzenie rozpoczęło II wojnę światową?
15)Symbolem czego jest dzisiaj Westerplatte?
16)Podaj stopień wojskowy,imięi nazwisko dowódcy obrony Westerplatte.major Henryk Sucharski

1

Odpowiedzi

2010-02-22T18:42:36+01:00
1. kampania wrześniowa-pierwszy etap II Wojny Światowej polegające na obronie Polski przed atakiem III Rzeszy
2. 1 września 1939-6 październik 1939
3. 26 sierpień 1939
4. -gwarancja bezpieczeństwa ,pomocy podczas ataku nie przyjaciela
5. -była to odpowiedź na pakt Ribbentrop-Mołotow
6. 23 sierpień 1939
7. -protokół o podziale Polski miedzy Rosję a Niemcy
8. -nie mógł zapobiec ponieważ pakt r-m został uchwalony wcześniej
9. 1 wrzesień 1939 4:40
10. w porcie Gdańsk
11. pod zwierzchnictwem Polskich Sił Zbrojnych
12. Wolne Miasto Gdańsk
13. dostęp do morza bałtyckiego
14. atak na Westerplatte
15. -ofiarności i odwagi polskich żołnierzy
16. major Henryk Sucharski
porucznik Franciszek Dąbrowski

2 5 2