Odpowiedzi

2010-02-22T18:33:50+01:00
Stanisław August Poniatowski powołał Komisję Edukacji Narodowej(KEN).Było to pierwsze na świecie ministerstwo oświaty,powstało formalnie na mocy uchwały Sejmu z 14 października 1773.

komisja dokonała;
* całkowitą reorganizację oraz stworzenie od podstaw systemu szkół średnich
* opracowanie nowych programów nauczania w duchu umiarkowanego oświecenia
* utworzenie seminariów nauczycielskich przy uniwersytetach.
* publikacji nowatorskich podręczników szkolnych – w sumie wydano 27 podręczników, z których część po raz pierwszy stworzyło polską terminologię naukową takich dziedzin jak fizyka, matematyka, chemia, logika, gramatyka.
* reformę Akademii Krakowskiej i Wileńskiej
* utworzenie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych
* wprowadzenie historii Polski i historii naturalnej.
* wprowadzenie elementów wychowania fizycznego.
* zaczęto nauczać w języku polskim - nauka w języku łacińskim była zakazana.

1 5 1