Proszę o pomoc przy rozwiązaniu 4 zadań ;/ Daję naj za dobre odpowiedzi ;D

Zad.1
Wodór można otrzymać m. in. w wyniku reakcji rozkładu wody(H2O). Napisz równanie tej reakcji i podaj inne jej zastosowanie.
Zad.2
Oblicz masę wodoru wypełniającego naczynie o objętości 100cm³. (Proszę o podanie wzorów, szukanej i obliczeń.)
Zad.3
Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli Ci na odróżnienie dwóch bezbarwnych gazów : wodoru i tlenu. (krótko,3-4 zdania z wyjaśnieniami)
Zad.4
Z rozkładu 7,2g wody (H2O) uzyskano 4,48dm3 tlenu (O2).Korzystając z podanych wskazówek, oblicz objętość wydzielonego jednocześnie wodoru.
Dane:


Szukane:

Rozwiązanie:
o Zapisanie równania rozkładu wody:


o Obliczenie masy tlenu (gęstość (d= m/V))


o Zastosowanie prawa zachowania masy do obliczenia masy wodoru:


o Obliczanie gęstości wodoru (d= m/V(gęstość= masa/ objętość))


Odpowiedź:
Dzięki :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T12:13:49+01:00
1.2H2O------2H2 + O2
inne zastosowanie.
Otrzymywanie metali jak np. sod, potas
otrzymywanie zwiazkow jak. NaOH
2.

szukana m=?

m=V*d=0,1dm3*0,09=
d=2/22,4=0,09 {g/dm3]
3.
odroznienie wodoru od tlenu
a) przez porownanie ich ciezaru np. w probowkach gdzie bedzie wodor i tlen, to gdzie bedzie wodor probowka bedzie lzejsza.
b. wodor sie pali, tlen nie.
c. wodor reaguje z nienasyconymi tluczczami w wyniku reakcji utwardza je. Tlen nie wchodzi w ta reakcje.
4.
2H2O---2H2 + O2
x-----4,48
2------1
x=8,96 dm3

pozdro.
2 3 2