Zad 1 :
Suma dwóch liczb wynosi 2 i jadna trzecia. Znajdź te liczby jezeli wiadomo że druga jest o 1,2 większa od pierwszej.
Zad 2 :
Suma dwóch liczb wynosi 2,1. Znajdź te liczby jeżeli wiadomo że pierwsza stanowi 125 % drugiej.
Zad 3 :
Różnica dwóch liczb wynosi 3,75. Znajdź te liczby jeżeli wiadomo że pierwsza jest 3 razy większa od drugiej.
Zad 4 :
Suma dwóch liczb wynosi 70. Znajdź te liczby jeżeli wiadomo że pierwsza jest o 7,5 mniejsza od drugiej.
Zad 5:
Różnica dwóch liczb wynosi 4,3. Znajdź te liczby jeżeli wiadomo że druga jest 4 razy mniejsza od pierwszej.
Zad 6 :
Suma dwóch liczb wynosi 7. Znajdź te liczby jeżeli wiadomo że pierwsza z nich jest 1,5 razy większa od drugiej.
Zad 7 :
Różnica dwóch liczb wynosi 15,2. Znajdź te liczby jeżeli wiadomo że druga stanowi dwie piąte pierwszej.
Zad 8
Suma dwóch liczb wynosi 20. Znajdź te liczby jeżeli wiadomo że druga jest o
15 % mniejsza od pierwszej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T19:00:35+01:00
Zad 1 :układ równań:
x+y=2⅓
1,2+x=y
po obliczeniu te liczby to
x=17/30
y=53/30

Zad 2 :układ równań:
x+y=2,1
x=1,25y
po obliczeniu te liczby to:
x=21/18
y=42/45

Zad 3 :układ równań:
x-y=3,75
x=3y
po obliczeniu te liczby to:
x=45/8
y=15/8

Zad 4 :układ równań:
x+y=70
x+7,5=y
po obliczeniu te liczby to:
x=31¼
y=38¾

Zad 5:układ równań:
x-y=4,3
x=4y
po obliczeniu te liczby to:
x=172/30
y=43/30

Zad 6 :układ równań:
x+y=7
x=1,5y
po obliczeniu te liczby to:
x=21/5
y=14/5

Zad 7 :układ równań:
x-y=15,2
2/5x=y
po obliczeniu te liczby to:
x=380/15
y=152/15

Zad 8 układ równań:
x+y=20
x=0,15+y
po obliczeniu te liczby to:
x=403/40
y=397/40