Odpowiedzi

2010-02-22T18:36:27+01:00
* piętro pogórza
* piętro reglowe
o piętro regla dolnego (buczyny)
o piętro regla środkowego (czasami dodatkowo wyróżniane)
o piętro regla górnego (bory świerkowe)
* piętro subalpejskie (piętro kosodrzewiny, piętro kosówki – zarośla kosodrzewiny i ziołorośla)
* piętro alpejskie (piętro halne – roślinność zielna, głównie murawy)
* piętro subniwalne (piętro turni)
* piętro niwalne (piętro śnieżne)
2010-02-22T18:38:47+01:00
;P
piętro pogórza
piętro reglowe
piętro regla dolnego (buczyny)
piętro regla środkowego (czasami dodatkowo wyróżniane)
piętro regla górnego (bory świerkowe)
piętro subalpejskie (piętro kosodrzewiny, piętro kosówki – zarośla kosodrzewiny i ziołorośla)
piętro alpejskie (piętro halne – roślinność zielna, głównie murawy)
piętro subniwalne (piętro turni)
piętro niwalne (piętro śnieżne)