Zad1.
Turyści przeszli 15 km , co stanowi 3/4 zaplanowanej wycieczki.Ile kilometrów liczy trasa tej wycieczki?
zad.2
W klasie jest 12 chłopców ,co stanowi 4/9 wszystkich uczniów w tej klasie.
Ile uczniów jest w tej klasie ?Ile jest dziewczynek.
zad.3
Dłuższy bok prostokąta ma długość 6 cm.Gdyby ten bok zwiekszyc o 2 cm , a krótszy zmniejszyć o 1 cm, to pole prostokąta nie zmieniłoby się .Oblicz długość krótszego boku i pole tego prostokąta.
zad.4
Prostokąt o wymiarach 3 dm i 12cm .I trójkąt o jednym z boków równym 8 cm mają równe pola.Oblicz długość wysokości trójkąta opuszczonej na dany bok.

2

Odpowiedzi

2010-02-22T18:39:35+01:00
Umiem 1 i 2
1.15 : 3 = 5
5 razy 4 = 20km
trasa ma długość 20 km
2.12 :4 = 3
3 razy 9 = 27
w klasie jest 27 uczniów
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T18:54:45+01:00
1) 15 km to 3/4 więc całość czili4/4 to 20 km

15/3=5 5*4=20

2)12/4=3 3*9=27-osoby w klasie 27-12=15-dziewczyny

3)ktrótszy bok ma długość 4 cm
6cm*4cm=24cm²
8cm*3cm=24cm²

4)3dm=30cm

12cm*30cm=360cm²
Ptrójkąta=½a*h
360cm²=½8cm*h
360cm²=4cm*h/:4cm
h=90cm