Odpowiedzi

2009-10-15T21:55:59+02:00
Obywatel w państwie demokratycznym posiada szereg praw obywatelskich, z których głównym prawem jest możliwość glosowania, udziału w wyborach, czyli decydowania o tym, kto będzie sprawował władze w państwem. Poza tym obywatel demokratycznego kraju, gdzie podstawa gospodarki jest własność prywatna, ma prawo posiadać firmę, prowadzić samodzielna działalność gospodarcza. W państwie demokratycznym dyza wagę przywiązuje się do praw jednostki. Głównym takim prawem jest prawo do życia, potem do jego ochrony, możliwość edukacji, decydowania o swoim losie, wolność religijna, wolność słowa, wolność poglądów i wyznawanych idei, o ile nie godzą one w publiczne dobro bądź dobro poszczególnej jednostki.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T21:56:09+02:00

Obywatel w państwie demokratycznym
Obywatel w państwie demokratycznym posiada szereg praw obywatelskich, z których głownym prawem jest możliwosc glosowania, udzialu w wyborach, czyli decydowania o tym, kto bedzie sprawowal wladze w panstwe. Poza tym obywatel demokratycznego kraju, gdzie podstawa gospodarki jest wlasnosc prywatna, ma prawo posiadac firme, prowadzic samodzielna dzialalnosc gospodarcza. W panstwie demokratycznym duza wage przywiazuje sie do praw jednostki. Głównym takim prawem jest prawo do życia, potem do jego ochrony, mozliwosc edukacji, decydowania o swoim losie, wolnosc religijna, wolnosc slowa, wolnosc pogladów i wyznawanych ideii, o ile nie godza one w publiczne dobro badz dobro poszczegolnej jednostki.
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2009-10-15T21:58:36+02:00
System polityczny,w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli,przy respektowaniu praw mniejszości.Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna.Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja.Demokracja może być stopniowana - tzn.w danym ustroju politycznym faktyczny udział we władzy ogółu obywateli może być większy albo mniejszy. Np:w monarchii konstytucyjnej władza należy formalnie do króla, jednak rzeczywiste stosunki między królem a jego poddanymi reguluje konstytucja, która może w praktyce oddawać niemal całą władzę poddanym.
xd
2 3 2