4.sejm wielki

5.co znosila i co wprowadzala konstytucja 3 maja??


6. reformy w ksiestwie warszawskim

7. konstytucja ksiestwa warszawskiego

8. rozboiry


9.idee oswiecenia

10/bitwy

11.uniwersal polaniecki

12.powstanie kosciuszkowskie

13.postanowienia pokoi

14. postacie i ich dokonania


potrzebne na dziś. proszę o pomoc.
może być z internetu. ;)
na dziś.!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:34:30+01:00
4.Sejm wielki(czteroletni) 1788-1792
W 1788 roku w Warszawie zebrał się sejm,który z przerwami obradował przez 4 lata.Ponieważ uchwały na nim podejmowane były niezwykle doniosłe,dlatego nazwano go Sejmem Wielkim.Wśród posłów wyłoniły się dwie grupy.Stronnictwo patriotyczne postawiło sobie za cel doprowadzenie do opracowania i uchwalenia postępowych reform.Inną grupą kierowali dwaj hetmani ,stąd nazwa -stronnictwo hetmańskie.Ci z kolei starali się nie dopuścić do jakichkolwiek zmian.Ostatecznie przewagę uzyskali reformatorzy i sejm podjął wiele ważnych decyzji.Pierwszą była reforma wojska.Zdecydowano o powiekszeniu armii do 100 tys. żołnierzy.Wprowadzenie w życie tej uchwały było jednak niemożliwe bez zapewnienia środków finansowych.Kolejną uchwałą była więc reforma skarbowa,na mocy której opodatkowano szlachtę i duchowieństwo.Na szlachtę nałożono podatek w wysokości 10%,a na duchowieństwo 20% od dochodów.Ponieważ nie udało się uzyskać planowanych funduszy(szlachta zaniżała swe dochody),stan armii zmniejszono do 65 tys.Sejm uchwalił równiesz tzw.prawo o miastach.