Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:18:17+01:00
Myślę, że to "0" ma znaczyć "o". Wyznaczmy te liczby.
Pierwsza liczba: x = 25
Druga liczba: x + 12. = 37
Iloczyn: 925.
x(x + 12) = 925
x² + 12x = 925
x² + 12x - 925 = 0. Skorzystajmy teraz ze wzorów Viete'a i policzmy deltę.
Δ = 144 + 3700
Δ = 3844.
Delta jest większa od 0, a więc mamy 2 rozwiązania.
Ustalmy pierw dziedzinę:
x ∈ N₊
x₁ = -12 + 62 / 2 = 25 ∈ D
x₂ = -12 - 62 / 2 = -37 ∉ D
Powróćmy do danych (szukane liczby będą rozpisane w danych wyżej).
Odpowiedź: Szukane liczby to 25 i 37,
1 5 1