Odpowiedzi

2010-02-23T16:53:57+01:00
1. -(-2)⁵=-(-32)=32
2. (-0,3)²=0,09 A i C są ujemne, B =0,01
3. 2⅔²=4 4/9 cztery i cztery dziewiąte
4. Wszystkie mają tą samą wartość
5. B, (1⅓)²=1 i 1/9
6. 3⁷*3⁷=3¹⁴
7. Wszystkie liczby są równe
8. C, 3³*3²=3⁵
9. 10⁷=10000000. 10⁷*0,01=10⁵
10.0. 7⁰*7³:7=1*49*7:7=49
11. 15¹²
12. D, (17³)⁴=17¹²
13. Wszystkie mają tą samą wartość
14. 6*10¹²m²
15. ((5⁵)⁵)⁵=(5⁵)²⁵=5¹²⁵
16. C
17. (3*10⁶)³=27*10¹⁸
18. 2x²y=4x⁴y²
19. [(0,04)⁴*15⁸]:9⁴*1=[(0,2)⁸]*15⁸:3⁸=[0,2*15]⁸:3⁸=3⁸:3⁸=1