Odpowiedzi

2010-02-22T18:45:11+01:00
Religia - była i jest faktem powszechnym w życiu ludów i narodów starożytnych, średniowiecznych oraz nowożytnych, aż po czasy współczesne. Wyznają ją ludzie prości, wykształceni, dzieci, młodzi i starsi. Na blisko 6 miliardów ludzi żyjących dziś na świecie około 5,5 miliarda deklaruje się jako wyznawcy różnych religii. Do największych współczesnych religii świata należą obecnie:
• Chrześcijaństwo jest globalną wiarą uznającą w Jezusie Chrystusie syna Bożego, ma trzy główne odgałęzienia katolicyzm, prawosławie i wyjątkowo rozdrobniony wewnętrznie protestantyzm.
2010-02-22T18:46:18+01:00
Religia od zarania dziejów miała ogromy wpływ na ludzi, na ich kulturę, obyczaje i wartości. Wpływ ten był różny, tak pozytywny jak negatywny. Moim jednak zdaniem część religii miała zły wpływ na ludzkość.
Religia była i wciąż jest jednym z najczęstszych powodów wojen. Najlepszym tego przykładem mogą być wyprawy krzyżowe (chrześcijaństwo), czy święte wojny (islam). Przy okazji warto wspomnieć o krzywdach, które wyrządził kościół chrześcijański w imieniu Boga w czasach inkwizycji i kontrreformacji
2010-02-22T18:46:52+01:00
Religie wpływają na życie ludzi poprzez ich zachowanie oraz wiarę.. Zależy jakiej jesteś religii. tzn. teraz chrześcijanie mają post prawda? :)