3) Porównaj znajdujące się w atlasie mapy rozmieszczenia gleb i największych kompleksów leśnych w polce. Napisz jakie typy gleb znajdują się na terenach liściastych.

4) Uzupełnij poniższy tekst wyrażeniami z ramki.(w miejsce kropek)

Najrozleglejszym zbiorowiskiem roślinnym w Polsce są .......... . Zajmują one około ....... powierzchni kraju. Największą lesistością cechują się województwa ......................... . Wśród lasów w Polsce dominują ........... i ........... . Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują ............... i ................. . W lasach porostających niziny powszechnie występującymi drzewami są ................... , zaś w lasach górskich ..................... . Wysoko w górach znajdują się naturalne zbiorowiska roślin trawiastych, zwane ............ i ......... . Połoniny wysepują w ................ . We wschodniej Polsce powszechne są .......................... . Chronionymi zwierzętami w naszym kraju sa ........................................................


RAMKA do zad 4: 30%, lubuskie, pomorskie, lasy, podkarpackie,łęgi, grądy, bory, świerki, torfowiska, połoniny, hale, żubry, kozice, świstaki, bobry, rysie, niedźwiedzie, Bieszczedy, sosny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-16T13:37:41+02:00
Ad.3.
Gleby brunatne i płowe występują w strefie umiarkowanej o cechach morskich. Powstają pod lasami liściastymi i mieszanymi.


ad.4.

Najrozleglejszym zbiorowiskiem roślinnym w Polsce są lasy. Zajmują one około 30% powierzchni kraju. Największą lesistością cechują się województwa lubelskie, pomorskie i podkarpackie. Wśród lasów w Polsce dominują bory i grądy. Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują łęgi i torfowiska. W lasach porastających niziny powszechnie występującymi drzewami są łęgi , zaś w lasach górskich sosny i świerki . Wysoko w górach znajdują się naturalne zbiorowiska roślin trawiastych, zwane halami i połoninami . Połoniny wystepują w Bieszczadach . We wschodniej Polsce powszechne są bory. Chronionymi zwierzętami w naszym kraju sa żubry, kozice, świstaki, bobry, rysie, niedźwiedzie.
16 4 16