Zadanie 1.
Oblicz masę cząsteczkową soli:
a) CuCO3
b) Ni(NO3)2
c) (NH4)3PO4

zadanie 2.
Oblicz zawartość procentową (% masowy) pierwiastków w solach:
a) AlCl3
b) Na2SO4
c) Pb(NO3)2

zadanie 3.
Ustal wzór siarczanu(VI) metalu trójwartościowego o masie cząsteczkowej 400u.

Bardzo proszę o pomoc...:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:39:47+01:00
ZADANIE.1.
a) CuCO₃ = 64u + 12u + 48u = 124u
b) Ni(NO₃)₂ = 59u + 124u =183u
c) (NH₄)₃PO₄ = 54u + 31u + 64u = 149u

ZADANIE.2.
a) AlCl₃ = 27u + 106,5u =133,5u

Al = 27u
133,5u ---- 100%
27u ---- x
133,5x = 2700 /: 133,5
x = 20,2 %

Al - 20,2%
Cl₃ - 79,8% bo 100% - 20,2% = 79,8%

b) Na₂SO₄ = 46u + 32u + 64u = 142u

Na₂ = 46u
142u ---- 100%
46u ----x
142x = 4600/: 142
x = 32,4%

S = 32u
142u ---- 100%
32u ---- x
142x = 3200/:142
x = 22,5%

Na₂ - 32,4%
S - 22,5%
O₄ - 45,1% bo 100% - (32,4% + 22,5%) = 100% - 54,9% = 45,1%

c) Pb(NO₃)₂ = 207u + 124u = 331u

Pb = 207u
331u ---- 100%
207u ---- x
331x = 20700/:331
x = 62,5%

Pb - 62,5%
(NO₃)₂ - 37,5% bo 100% - 62,5% = 37,5%

ZADANIE.3.
x₂(SO₄)₃ = 2x + 288u
2x + 288u = 400u
2x = 400u - 288u
2x = 112u/:2
x = 56u

56u - Żelazo (Fe)
Wzór:
Fe₂(SO₄)₃

Mam nadzieję , że pomogłam ;)